Image

Munkavédelem és Munkabiztonság

A munkavédelmi szolgáltatásaink célja a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, ami minden munkáltatónak és munkavállalónak érdeke. Ha Önnek legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény Önre is vonatkozik.Magyarországon a munkavédelmi szaktevékenységet megfelelő végzettséggel rendelkező (munkavédelmi technikus és munkavédelmi szakmérnök) végezheti. Kollégáink rendelkeznek a szükséges munkabiztonsági képesítésekkel.Az Kapto Consulting Kft. a következő tevékenységekkel segíti az Ön cége számára munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségek ellátását:


  - Munkavédelmi-szabályzat készítése;
  - Munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása;
  - Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása;
  - Kockázatértékelés elkészítése;
  - Kémiai kockázatértékelés elkészítése;
  - Egyéni védőeszközök juttatás rendjének kidolgozása;
  - Soron kívüli ellenőrzés elvégzése;
  - Folyamatos havi munkabiztonsági szaktevékenység ellátása;
  - Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének kidolgozása;
  - Villamos biztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatok megszervezése;
  - Veszélyes gépek üzembehelyezése;
  - Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése;
  - Munkavédelmi üzembehelyezés elkészítése;
  -Mentési terv elkészítése;
  - Munkabalesetek kivizsgálása;
  - Időszakos helyszíni bejárások megtartása, dokumentálása;
  - A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják;
  - A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket;
  - A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit is úgy kell megteremteni a munkát végző ember számára, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a munkabalesetek;
Árajánlat kérése

Kérdések és Válaszok

Kit kell tűz-és munkavédelmi oktatásban részesíteni?

Minden munkavállalót. A munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűz- és munkavédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket. A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűz- és munkavédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Milyen gyakran van szükség tűz-és munkavédelmi oktatásra?

A tűz- és a munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy:munkába állás előtt, időszakos (éves) ismétlődő, rendkívüli (munkakör-technológiai változásakor) oktatásokat kell tartani.

Mi az a biztonságtechnikai adatlap?

A biztonsági adatlap (más néven biztonságtechnikai adatlap, információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról.

Melyik anyag veszélyes? Mi az, hogy veszélyes anyag?

Minden olyan szilárd anyag, folyadék vagy gáz, amely a gyártása, kezelése, tárolása, szállítása vagy felhasználása során fertőző, mérgező (méreg), ingerlő, gyúlékony, robbanó, maró anyagként káros hatást fejt ki vagy más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást (radioaktív anyag, sugárártalom) bocsáthat ki, s így ez úton a vele érintkezésbe kerülők egészségét veszélyeztetheti vagy anyagi ,javakat károsíthat.