Image

Emelőgépek Felülvizsgálata

Mivel a munkafolyamatok során használt berendezések elhasználódnak, megváltoznak a használati tulajdonságaik, biztonsági berendezéseik meghibásodhatnak, így az üzemeltetésük magasabb kockázatot hordoz magában.


    - Vizsgálati terv szerint elvégezzük az időszakos felülvizsgálatokat, a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készítünk;

Árajánlat kérése

Kérdések és Válaszok

Mi az a kockázatértékelés?

A kockázatértékelés nem más, mint annak gondos áttekintése, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére.

Kinek kell kockázatértékelés?

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Mi az a biztonságtechnikai adatlap?

A biztonsági adatlap (más néven biztonságtechnikai adatlap, információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról.

Kinek kell biztosítani az egyéni védőeszközt?

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét a munkáltatónak kell írásban meghatározni a kockázatértékelés eredményeként. Az írásban történő szabályozás arra alkalmas. hogy meghatározásra kerüljön mely munkakörök veszélyeztetettek a munkavégzésük vagy munkakörnyezet figyelembevételével és ezt a veszélyt milyen egyéni védőeszköz alkalmazásával fogjuk csökkenteni. A munkáltató kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése így a munkavállalók egyéni védőeszközzel történő ellátása is.