Image

Tűzvédelem

A tűz elleni védekezés minden munkáltató és munkavállaló kötelessége. Ennek érdekében mindenkinek ismernie kell és be kell tartania a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a tűz jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.Amiben segíthetünk:


  - Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozása;
  - Tűzriadó terv kidolgozása;
  - Tűzgátló nyílászárok felülvizsgálata (tűzgátló ajtók felülvizsgálata) ;
  - Tűzbiztonság, villamos szabványossági felülvizsgálatok megszervezése;
  - Tűzvédelmi oktatások tematika kidolgozása;
  - Tűzbiztonsági oktatás megtartása;
  - Menekülési útvonal terv elkészítése;
  - Kiürítési számítás;
  - Biztonsági terv elkészítése;
  - Tűzgátló-füstgátló ajtók felülvizsgálata;
  - Kötelező féléves felülvizsgálatok elvégzése;
  - Tanácsadás üzemeltetők részére;
  - Karbantartások megszervezése;
  - A tűzgátló ajtók készenlétben tartói számára jól ismert előírás, hogy az érintett műszaki megoldásokat havonként ellenőriznie kell, illetve mindezt dokumentálnia is szükséges a feladattal megbízott személynek. Ez a tevékenység képesítéstől függetlenül elvégezhető. ;
  - Egy kevésbé ismert kötelezettség azonban, hogy ezeket az ajtókat félévente felülvizsgálni szükséges, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet el. ;
  - Amennyiben Önöknél fennáll ez a kötelezettség és jelenleg nincsen szerződésük szakemberrel, vagy nem elégedettek a tevékenységével, úgy ajánlom figyelmükbe cégünket. ;
  - Vállaljuk tűzgátló és füstgátló ajtók félévenkénti felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakember által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. ;
  - A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 248. § (1) szerint az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
Árajánlat kérése

Kérdések és Válaszok

Kinek kötelező a tűzoltó készülék?

Minden gazdálkodó szervezetnek kötelező tűzoltó készülékeket üzemben tartani.

A tűzoltó készülékeket milyen időszakonként kell ellenőrizni/karbantartani?

A tűzoltó készülékeknek negyedévente úgynevezett üzemeltetői ellenőrzése, évente karbantartói kötelezettsége van.Üzemeltetői ellenőrzés: helyén van-e, sérülés található-e rajta, megfelelően jelölve van-e, nyomás megfelelő-e stb…Karbantartás: tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványhoz kötött tevékenység.

Mire való a fali tűzcsap és kik használhatják?

A fali tűzcsap a kezdeti tüzek oltásra alkalmas tűzoltó berendezés, amely alapvetően a munkavállaló(k), vagy a tüzet észlelő(k) személy(ek) részére van kialakítva.

Kinek van szüksége tűzvédelmi szakvizsgára?

Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben foglalkoztatott személynek (pl.: hegesztő, tűzoltó készülék karbantartó stb…).